OK

Slabikář pro dospělé žáky

Autoři: Leoš Středa, Eva Mrázová

Slabikář Leoš Středa Eva Mrázová

Slabikář pro dospělé žáky není slabikářem v pravém slova smyslu. Neučí číst ani slabikovat děti, ale metodou globálního čtení vyučuje postižené dospělé žáky, kteří přicházejí do školy z domovů se zvláštním režimem (DZR) či domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP).

Úvod
Celý slabikář on-line
Náhled na Google Books

Citace dle ISO: STŘEDA, Leoš a Eva MRÁZOVÁ. Slabikář pro dospělé žáky: učebnice pro výuku žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem. Praha: Euroinstitut, 2019. ISBN 978-80-270-6056-6.