OK

Eva Mrázová

Eva Mrázová

Absolventka pedagogických fakult v Plzni a Praze. Během své učitelské dráhy se převážně věnovala edukaci dětí se somatickým nebo mentálním postižením.
Od r. 1984 pracovala jako odborná asistentka na katedře pedagogiky a posléze na katedře preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem, kde pracuje jako externí pracovník dosud. Působí jako expert na školách pro mentálně postižené žáky. Pro ně je určena učebnice Slabikář pro dospělé žáky.

=>    ==>