OK

Leoš Středa

Leoš Středa

Jeho almou mater je Univerzita Karlova, vysokých škol však vystudoval několik.
Na Karlově univerzitě třicet let přednášel nejprve budoucím učitelům na Pedagogické fakultě a dodnes i medikům na 1. lékařské fakultě. Je docentem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Terapeutické pedagogice se věnuje na
Univerzitě v Hradci Králové, kde ji přednáší na katedře speciální pedagogiky tamější Pedagogické fakulty. Působí ve školách pro mentálně postižené dospělé žáky. Pro ně je určena učebnice Slabikář pro dospělé žáky.

=>    ==>